Soldat invald i Officersförbundets styrelse

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad, samt balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret.

– Under ekonomiskt svåra tider finns en tendens att se på officerare, sjömän och soldater som en kostnad. Vi kommer att få fortsätta påminna om att de faktiskt är verksamhetens kärna och att rimliga ersättningar och löner är en investering i Sveriges försvar, säger Lars Fresker som valdes om till ordförande under de kommande tre åren.

Utöver de klassiskt fackliga frågorna bedömer den nya styrelsen att förbundet fortsatt kommer att behöva utgöra en kritisk röst i försvarsdebatten.

– Under föregående mandatperiod har vi behövt påtala behovet av ett fungerande svenskt försvar. Det är numera tämligen uppenbart för de flesta. Istället handlar det nu om att fortsätta att påtala behovet av balans mellan uppgifter och resurser. Det är bättre att vara ärlig än att fortsätta med glädjekalkyler, säger Lars Fresker.

Årets förbundsmöte var historiskt i och med att Josefina Åsemyr, heltidstjänstgörande soldat, valdes in som suppleant. Hon är den första heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman att ingå i förbundets styrelse.

– Det känns bra att soldater och sjömän nu också börjat ta plats i förbundets styrelse. Vi som medlemsgrupp utgör nästan en tredjedel av Officersförbundet, säger Josefina Åsemyr, till vardags soldat på K3 i Karlsborg.