Skyddsombuden firas idag

Publicerad: 2015-11-20

Den 21 oktober är Skyddsombudens dag. Det är 103 år sedan som skyddsombuden infördes och det uppmärksammas av bland annat Saco som tidigare idag anordnade en föreläsning där 90 personer deltog.

– Inom Försvarsmakten finns det omkring 400 skyddsombud som är utsedda av Officersförbundets olika officersföreningar. De utför ett oerhört viktigt arbete och förtjänar verkligen att uppmärksammas, säger Pelle Avelin, ombudsman på Officersförbundet.

Ordförande Lars Fresker instämmer:

– Arbetsmiljö är en av de grundläggande fackliga frågorna. Våra skyddsombud arbetar ofta i det tysta och uppmärksammas sällan för sina insatser. Därför vill vi idag rikta ett stort tack till alla er som engagerar er!

Viktigt med erfarenhetsutbyte

På Officersförbundets initiativ finns nätverk av huvudskyddsombud inom de olika arenorna. Dessa nätverk är viktiga för kompetensutveckling och för att ta tillvara erfarenheter från varandra.

– Ett femtontal huvudskyddsombud deltog vid förbundets senaste Avtals- och utbildningskonferens för två veckor sedan. Det är givande att träffas och lyfta upp gemensamma frågor och utmaningar som kan hanteras av skyddsombuden och föreningarna tillsammans, säger Pelle Avelin.

Lämnade in en 66a-begäran

Försvarsmaktens huvudskyddsombud Stefan Nilsson deltog också på konferensen. I september lämnade han in en begäran till Försvarsmakten om utredning av myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete, en så kallad 66a-begäran.

Försvarsmakten valde dock att inte gå huvudskyddsombudet till mötes och enligt gällande rutin för ett 66a-förfarande har Stefan Nilsson gått vidare med begäran till Arbetsmiljöverket.

Se föreläsningen på Saco Play

Dagens Saco-föreläsning handlade om Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars nästa år. Föreläsningen finns tillgänglig på Saco Play.

– Föreskriften lovar gott. Men det är när den är omsatt till konkreta åtgärder som den gör nytta för våra medlemmar. Vägen dit är inte spikrak och skyddsombuden är viktiga samverkansparter i omsättandet, avslutar Pelle Avelin.