Skulder på upp till 3000 kronor efterskänks

Publicerad: 2015-11-12

Efter flera överläggningar med Officersförbundet har Försvarsmakten valt att lösa ett antal skuldärenden i en klump. Försvarsmakten kommer därefter kalla till tvisteförhandling för en stor mängd av våra medlemmar och Officersförbundet kommer att fortsatt föra medlemmarnas talan.

Försvarsmakten har beslutat att de som har skuld på 3 000 kronor eller lägre är i god tro – oavsett om de bestritt sin skuld eller inte – samt att Försvarsmakten inte kommer kräva någon återbetalning från dessa. Detta berör cirka 3 000 av förbundets medlemmar.

Men för dem med en skuld på över 3 000 kronor kommer Försvarsmakten att begära tvist för hela beloppet.

– Det är bra att Försvarsmakten insett att det finns regler och rättspraxis som ska följas. Regler och rättspraxis är tydlig och säger att arbetsgivaren först ska bedöma om en anställd varit i god tro innan beslut om återkrav tas. Att det tagit flera veckor för Försvarsmakten att komma på detta är inte bra. Vad som är ännu värre är att Försvarsmakten, innan Officersförbundet ingrep spred annan information till våra medlemmar, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör

Drygt 900 medlemmar som har bestridit sina skulder får nu vänta och se när FM kommer kalla till tvisteförhandling. Det rör de som fått mer 3 001 kronor, eller mer, för mycket i ersättning. Hur respektive tvisteförhandling kommer att sluta går inte att förutsäga. Som vi skrivit i vår PM kan förhandlingen sluta med att individen får betala tillbaka hela beloppet 3 001 kr, del av detta, eller inget alls.

– Att grunden är återbetalning är självklar men vi har påtalat för Försvarsmakten att det finns flera med skuld över 3 000 kr som i god tro förbrukat pengarna. Jag har själv läst redogörelser från flera medlemmar som har fått 5 000–6 000 kronor för mycket och som uppenbarligen förbrukat hela summan i god tro, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet uppmanar nu Försvarsmakten att se över hela lönehanteringen för att tillse att lönerapportering, löneutbetalning och lönespecifikationer är korrekta och läsbara. Vidare måste Försvarsmakten börja följa överenskomna riktlinjer för hur sådana här ärenden ska hanteras.

Försvarsmakten avser att utbetala, alternativt justera, de nu efterskänkta beloppen på upp till 3 000 kronor på decemberlönen.

Officersförbundet återkommer med besked kring hur de tvisteförhandlingarna för de återstående skulderna ska hanteras, men grunden finns beskriven i förbundets PM.