Skadestånd för nekad utbildning

Publicerad: 2015-11-12

Officersförbundet vann i dagarna en tvist som handlade om att ett skyddsombud hade nekats att delta i skyddsombudsutbildning. Försvarsmakten kommer att betala ut 15 000 i skadestånd till det enskilda skyddsombudet samt 15 000 till Officersförbundet.

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att få ledigt för att gå den utbildning som behövs för att fullgöra uppgiften som skyddsombud. Försvarsmakten medger de faktiska omständigheterna och att skyddsombudet hindrats i sin roll då han nekades genomföra utbildningen.

Officersförbundets medlem utsågs till skyddsombud förra våren och skulle ha gått en skyddsombudsutbildning under hösten. Den blev inställd på grund av besök av ÖB. Skyddsombudet blev sedan antagen till en utbildning i januari. Ett par veckor innan den skulle genomföras fick skyddsombudet veta av sin chef att han inte fick gå utbildningen eftersom ett annat möte ansågs viktigare.

– Det känns bra att vi fått ett avgörande som tydligt visar att arbetsgivaren inte kan sätta sig över medlemmarnas lagliga rättigheter utan att det får kännbara konsekvenser, säger Pelle Avelin, ombudsman.