Sista året med fler än 35 sparade semesterdagar

Publicerad: 2015-11-20

Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparade semesterdagar för att du har fler än 35 sparade dagar.

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Men inte hur många som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbetstagare på det statliga området som innebär att man högst får ha 35 sparade semesterdagar.

Sista året då det är möjligt med fler än 35 sparade dagar

En övergångsbestämmelse ger dock den som redan hade fler än 35 dagar möjligheten att ta ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max 35 dagar sparad semester.

Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren att ta ut semesterdagar för att komma ner i 35. Om de sparade dagarna är fler än 35 vid årets slut betalas s.k. ogulden semesterlön för det överskjutande antalet dagar.