Semesterlönegarantitvisten: Viktigt med motivering till bestridande av skuld

Publicerad: 2015-11-20

Försvarsmakten har nu kallat till tvisteförhandling för de drygt 900 som har fått mer än 3 000 kronor felaktigt utbetalt. Någon tid när Försvarsmakten vill påbörja förhandlingen har inte angetts.

Att Försvarsmakten påkallar förhandling innebär att de anser att dessa 900 borde reagerat på att de fått för mycket lön och sparat pengarna för återbetalning. Försvarsmakten vill via tvisterna kräva in dessa pengar därför att myndigheten anser att de som fått större belopp än 3 000 kronor borde ha insett att de fått för mycket.

– Vi kommer så klart att behandla våra medlemmars bestridande utifrån rådande praxis. Det är omöjligt att på förhand säga om god tro är tillämpligt, eller om hela eller någon del av skulden måste återbetalas. Alla som bestridit måste därför förbereda sig på att just deras tvist kan sluta med att Försvarsmakten får rätt och därför spara pengar så att man kan betala tillbaka. Man måste också vara beredd på att Försvarsmakten vill ha ränta på pengarna, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.

Viktigt lämna in skäl

Vid en återbetalning ska medlemmen dock ha möjlighet att i normalfallet dela upp betalningen på upp till sex månader, men återbetalningstiden kan även utsträckas längre. Officersförbundets kansli har, tillsammans med föreningarna ute på förbanden, påbörjat förberedelser för att vara beredda när Försvarsmakten vill påbörja förhandlingarna. Det är mycket material om var och en som måste samlas in.

– Det borde vara en del underlag som både vi och Försvarsmakten behöver, exempelvis lönespecifikationer. Därför har vi frågat om vi kan ta fram dessa fakta gemensamt ur PRIO. Jag vill dock påminna var och en om att lämna in sina skäl till officersföreningen på förbandet kring varför ni inte reagerat. Det kommer att krävas i tvisteförhandlingen, säger Peter Löfvendahl.

Har kontrollerat medlemskap

Officersförbundet har också kontrollerat vilka av de 900 som var medlemmar i förbundet i september eller tidigare. Det var i september som kravbrevet sändes ut av Försvarsmakten. Officersförbundet kan, utifrån stadgar och lagstiftningen, endast förhandla för de som är medlemmar. Det är lika viktigt att förbundet inte missar någon bestridande medlem som kan ha blivit felaktigt registrerad som oorganiserad av Försvarsmakten.