Officersförbundets välkomnar Bydén till ÖB-posten

Publicerad: 2015-11-12

Officersförbundet välkomnar Micael Bydén till ÖB-posten

Den 11 september utnämnde regeringen Micael Bydén till Försvarsmaktens nästa ÖB. Officersförbundet uppfattar att regeringen har gjort ett bra val, men konstaterar att det är ett tufft uppdrag som vilar på hans axlar från den första oktober.

– Vår nye ÖB måste våga fortsätta vara tydlig mot politikerna med försvarets behov, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet uppfattar att Micael Bydén har lyckats bygga ett stort förtroende bland den personal som han jobbat med. 

– I detta läge är det extra viktigt med en ÖB som även har förmågan att göra myndigheten attraktiv som arbetsgivare när, bland annat, rekryteringen till officersyrket sviktar, säger Lars Fresker.

Försvarsmakten lyckades i år inte fylla samtliga 150 platser på den officersutbildning som drog igång efter sommaren. Endast 118 kadetter går just nu på Officersprogammet 2015-18.

Officersförbundet uppfattar att Sverker Göranson har burit Försvarsmakten genom en mycket kritisk tid och sett till att vi i Sverige har en försvarsdebatt som faktiskt handlar om vad försvaret ska kunna och om säkerhetsläget i vår omvärld. Utmaningen är inte över och problemen är inte lösta. Det senaste försvarsbeslutet finansierade försvaret endast till hälften, samtidigt fortsätter läget i omvärlden att försämras.

– Vi har sett en tillnyktring från den politiska nivån vad gäller försvaret. Förståelsen för läget har blivit bättre, men fortfarande är försvaret i obalans. Det vilar ett stort ansvar på den nye ÖB att fortsätta uppmärksamma det faktiska läget, säger Lars Fresker.

Försvaret satsar just nu på att öva, vilket förbundet uppfattar som positivt. Den ökade övningsverksamheten uppfattas även som positiv och nödvändig av personalen. Förbundet vill dock påminna om att de svåra och dyra materielfrågorna är begravda i en utredning.

– Försvaret bränner just nu ljuset i båda ändar och personalen jobbar väldigt hårt. Försvaret är inte dimensionerat för den här intensitetsnivån och det här läget. Det är den utmaning som Micael Bydén har att hantera, säger Lars Fresker.

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 400 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.