Officersförbundet vill avtala om huvudskyddsombud

Publicerad: 2015-11-26

Den 3 november meddelade Försvarsmakten arbetstagarorganisationerna (ATO) att myndighetens beslutsavsikt är att samverkansgruppen Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökommitté (CAM) och Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM HSO) ska upphöra från och med årsskiftet.

Den 16 november lämnade OFR/O FM, OFR/ S, Saco-S FM och Seko försvar ett gemensamt svar till Försvarsmakten. Där föreslås att parterna gemensamt tar fram ett kollektivavtal som reglerar förutsättningarna för FM HSO.

ATO uppfattar att Försvarsmakten i grund och botten delar uppfattningen om att FM HSO har en viktig roll att fylla men att myndigheten är tveksam till den legala grunden för uppdraget. Efterfrågad och behövd funktion

– Även om CAM skulle upphöra så har Försvarsmakten ändå en fortsatt samverkansskyldighet rörande arbetsmiljöfrågor.

Vi på Officersförbundet medverkar gärna till en konstruktiv dialog kring effektivare samverkansformer, säger Pelle Avelin, ombudsman.

I svaret till Försvarsmakten poängteras att funktionen FM HSO varit både efterfrågad och behövd, av såväl arbetstagarna, skyddsombuden, ATO, arbetsgivaren och externa myndigheter.

FAKTA FM HSO & CAM

Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM HSO) ska, i nära samarbete med arbetstagarorganisationerna i Försvarsmakten (FM ATO), företräda alla försvarsmaktsanställda i arbetsmiljöfrågor och verka för en god arbetsmiljö gentemot Försvarsmaktsledningen.

FM HSO har i uppdrag att samordna och ge stöd till organisationsenheternas huvudskyddsombud samt ytterst företräda Försvarsmaktens samtliga skyddsombud i relation till myndighetens ledning.

FM HSO företräder skyddsombuden i Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökommitté (CAM) som ordinarie ledamot. CAM är en av fem centrala samverkansgrupper enligt samverkansavtalet ASU-FM och har till att uppgift att samverka kring Försvarsmaktsövergripande arbetsmiljöfrågor.