Officersförbundet väljer fortsatt väg

Publicerad: 2015-11-16

Officersförbundet väljer väg

Tisdagen den 18 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen de kommande tre åren, inklusive ny styrelse. Mötet avslutas torsdagen den 20 november.

Den föregående treårsperioden har varit intensiv med ett förnyat fokus på försvarspolitiken och den negativa omvärldsutvecklingen, bland annat till följd av kränkningar av Sveriges territorium, ökade globala spänningar och Rysslands ockupation av ukrainskt territorium.

 – Officersförbundet har under den föregående treårsperioden varit en aktör som vågat vara tydlig med behovet av balans mellan uppgifter och resurser. Det finns en ständig vilja till glädjekalkyler på försvarets område. Detta kommer sannolikt den kommande styrelsen också att få jobba med, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet förbundsmöte samlar drygt 100 ombud, officerare och soldater, från Officersförbundets 32 lokala officersföreningar. Därutöver tillkommer gäster, nominerade hedersmedlemmar, samt funktionärer.

 Under mötets andra dag, den 19:e november klockan 13.00 genomförs en paneldebatt med överbefälhavare Sverker Göranson, Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson, samt Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

– Det ska bli en spännande debatt. Till följd av den trängda ekonomin börjar en inställning smyga sig in hos arbetsgivarföreträdare i Försvarsmakten att man kan välja bort den svenska modellen. Det är ingenting som någon klär i ord offentligt men det skymtar fram i vissa underlag och i förflugna ord bakom stängda dörrar. Det tycker jag och styrelsen är helt oacceptabelt. Sannolikt kommer ÖB och arbetsgivarverkets generaldirektör att sjunga den svenska modellens lov under debatten, men frågan är hur de avser möta utvecklingen bland sina underställda, säger Lars Fresker.