Officersförbundet kritiserar upprepade provanställningar

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet är kritiskt till att Försvarsmakten provanställer medarbetare upprepade gånger.

Det har förekommit att medlemmar som tidigare jobbat som gruppbefäl, soldater eller sjömän (GSS) provanställs när de återvänder till sitt förband som specialistofficerare, något förbundet är mycket kritiskt till.

– Man måste utgå från att kapaciteten hos den som varit anställd som GSS, sökt, utvalts, accepterats och klarat utbildningen till yrkesofficer är känd av organisationen och lämplig. Dessa beslut är helt orimliga, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

Inget lagstöd

I nuläget finns det inget stöd i lagen för att sätta stopp för oskicket, men Officersförbundet uppmanar medlemmar som drabbas av detta att kontakta sin Officersförening.

– Har du varit tidigare anställd och gått igenom en yrkesofficersutbildning med godkänt resultat är provanställning inte rimligt. Kan inte medlemmen få gehör för detta på egen hand bör Officersföreningen på förbandet påtala det orimliga. Det här är en av flera attityder som måste bort om Försvarsmakten ska kunna kalla sig en attraktiv arbetsgivare, säger Lars Fresker.