Officersförbundet kommenterar försvarspropositionen

Publicerad: 2015-11-12

Officersförbundet kommenterar försvarspropositionen: Fortsatt underfinansiering och för låg ambitionsnivå

Ambitionen i försvarspropositionen är för låg och dessutom är den underfinansierad. Det är Officersförbundets uppfattning om den inriktningsproposition för försvaret som presenterades idag.

– Utifrån detta beslut kommer Försvarsmaktens underfinansiering att fortsätta. Det är väldigt svårt att förstå hur politikerna kan besluta om ett försvar men sedan inte vilja betala för det, inte minst med rådande omvärldsläge. Vad är det mer som krävs för att försvaret ska ges tillräckliga resurser för att ens nå upp till lägstanivån? säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

I propositionen har regeringen plockat in vissa nya förband och förmågor, strukit andra och i stort ignorerat Försvarsmaktens bedömning kring hur man kan höja Försvarsmaktens förmåga genom en ordnad process i fem steg.

– Vi ifrågasätter även hur regeringen har kunnat frångå ÖB:s värdering av vilken operativ förmåga vi bör ha och hur den stegvis kan höjas i fem steg. Istället har man plockat ut olika delar ur de fem stegen och även gjort egna tillägg, säger Lars Fresker

Officersförbundet anser att Försvarsberedningens bedömningar och ambition, som presenterades förra året, trots allt är mer rätt än fel. Framför allt är det den minsta acceptabla ambitionsnivån för vårt försvar. Den nivå regeringen nu valt är därmed för låg.

Det är svårt att göra en tydlig ekonomisk analys av propositionen men det framstår trots det, utifrån Försvarsmaktens inlämnade ekonomiska underlag, som uppenbart att underfinansieringen fortsätter.

Samtidigt är det nu beslutade tillskottet ett positivt trendbrott, även om det är otillräckligt, menar Officersförbundet.

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 13 400 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.