Nytt Saco-avtal med Danske Bank

Publicerad: 2015-11-12

Saco har tecknat ett samarbetsavtal med Danske Bank.

Avtalet träder i kraft vid årsskiftet. För att Officersförbundets medlemmar ska
kunna ta del av erbjudandet måste förbundet teckna ett eget avtal med Danske
Bank.

– Vi har ännu inte hunnit ta ställning till avtalet men kommer så
snart vi träffat Danske bank att utvärdera det och återkommer med information,
säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.