Ny föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Publicerad: 2015-11-12

Den 22 september fattade Arbetsmiljöverket beslut om en helt ny föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den börjar gälla i mars 2016.

Kortfattat så handlar föreskriften om att en arbetsgivare nu tydligare måste jobba med kunskapskrav och mål när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska också prioritera och tydliggöra arbetsuppgifter så att inte ohälsosam arbetsbelastning uppstår, beakta arbetstidens förläggning samt förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Värdefullt stöd – I remissarbetet till föreskriften så var facken positiva och arbetsgivarna negativa. Vi på Officersförbundet välkomnar föreskriften. Den kommer att ge oss ett värdefullt stöd i vårt arbete att påverka Försvarsmakten i balansen mellan uppgifter och resurser, säger Pelle Avelin, ombudsman.