Nordiska officerare i gemensamt upprop

Publicerad: 2015-11-12

Den nordiska officersalliansen (NOA) som representerar över 30 000 medlemmar anställda i de nordiska ländernas försvarsmakter, kan inte längre stå upp för försvarsförmågan i våra respektive länder.

Vi vädjar till de politiska ledarna i våra länder att agera på ett ansvarsfullt sätt och återupprätta militära styrkor med kapacitet att klara av det jobb de är satta att lösa.

I ett gemensamt pressmeddelande från mötet i Stange, Norge denna vecka uttrycker vi vår oro över den förlust av trovärdig försvarsförmåga som samtliga nordiska länder står inför. 

Försvarsbesluten drivs alltmer av rent ekonomiska agendor och utifrån råd från olika civila revisionsföretag som exempelvis Mckinsey, som saknar djupare kunskap om militära operationer eller om beslutens säkerhetspolitiska effekter.

Våra länder fortsätter att minska antalet officerare, soldater och sjömän och ersätta dem med civil arbetskraft eller lägga ut viktiga funktioner på civila företag utan tillräcklig analys av påverkan på försvarseffekten i kris och krig,

Dagens hotscenarion rör sig från terrororganisationer som ISIS till det återuppstådda hotet från Ryssland som tydligt visat vilja att använda militära medel för att nå sina mål, vilket visats inte minst i Ukraina. Parallellt med detta minskas de nordiska försvarsmakterna i både storlek och antal.

NOA menar att politikerna spelar ett farligt spel med våra respektive länders försvarsförmågor och låter befolkningarna utsättas för en oacceptabel risk.

Samtliga nordiska försvarsmakter är svårt pressade av ökade krav på beredskap och nivån på både övningar och insatser, på bekostnad av den militära personalen och deras familjer.

Du kan inte förvänta dig att en begränsad styrka likt den danska att försvara hela landet. Dess höga motivation kan inte uppväga dess ringa antal.

Ett fåtal bataljoner, stridsflygplan, eller fregatter glest spridda över ett land med Norges eller Sveriges storlek kan inte förväntas avvärja ett eventuellt angrepp. Inte heller kan vi förvänta oss att andra länder ska komma till vår undsättning i tid – frågan är om vi egentligen kan bygga försvaret på att de kan komma överhuvudtaget.

Det finns inga gratisluncher. Det är dags för våra regeringar att ta sitt ansvar, respektera de militära råd som ges och bygga försvarsmakter som kan försvara våra respektive länder.

Officersförbundet – Lars Fresker                

Befalets Fellesorganisasjon – Jens B Jahren

Päällystöliitto – Sakari Vuorenmaa                

Norges Offisersforbund – Egil A Aas

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Niels Henrik Tønning

Upseeriliitto – Jari Rantala