Höjd A-kassa från den sjunde september

Publicerad: 2015-11-12

Den sjunde september höjdes A-kasseersättningen, vilket kan ge en ökad ersättning på 5000 kronor innan skatt.

Från 7 september är den högsta dagpenningen 910 kronor under de första hundra dagarna, därefter blir den 760 kronor. Kompensationsnivåerna på 80 och 70 procent behålls.

Det innebär att den som har tjänat 25 025 kronor i månaden får högsta dagpenning. Är man arbetslös på heltid får man då 20 020 kronor före skatt, drygt 5 000 kronor mer än dagens maxbelopp på 14 960 kronor. Även grundbeloppet höjs från dagens 320 kronor till 365 kronor.

Akademikernas a-kassa är den A-kassa som Officersförbundet är anslutet till. Det är den största a-kassan med cirka 680 000 medlemmar. AEA består huvudsakligen av olika Saco-förbund samt Vårdförbundet. För mer information se a-kassans hemsida www.aea.se.