Gravida ska erhålla ersättningar vid omplacering

Publicerad: 2015-11-20

En gravid eller ammande medarbetare har rätt att omplaceras till en annan tjänst om den egentliga tjänsten kan medföra problem för graviditeten eller amning. Medarbetare som omplaceras utifrån dessa skäl har även rätt till bibehållna arbetsförmåner.

– En medlem har hört av sig vad som gäller vid förändring i tjänsten vid graviditet. Eftersom förbundet och Försvarsmakten har en gällande praxis vill vi nu påminna om vad som gäller, säger Jerker Ambjörn, ombudsman på Officersförbundet.

Rätten att omplaceras med bibehållna anställningsförmåner styrs av föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) och rätten har även prövats av arbetsdomstolen (AD dom nr. 2008/14).

Skydda gravida

Syftet med lagen är att skydda gravida kvinnor mot olämpliga arbetsmiljöer och göra det möjligt för kvinnor att fortsätta arbeta under graviditeten.

Beslutet enligt AD innebär att med stöd av 18§ och 19§ i Föräldraledighetslagen har en kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar i vissa fall rätt till att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner.

Med bibehållna anställningsförmåner menas, förutom aktuell I-lön, även att den omplacerade bibehåller genomsnittliga lönetillägg som den anställde tidigare haft, till exempel OB-ersättning. Vidare bibehåller den anställde de arbetstidsförkortningar som hon tidigare haft, som exempelvis 35-timmarsvecka