Fortsatt kamp för god tjänstepension inom staten

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet kämpar, tillsammans med ytterligare sju fackförbund inom staten, just nu för att bevara en god tjänstepension för statligt anställda.

– Det nuvarande pensionsavtalet PA03 från 2003 uppfattar vi som ett bra pensionsavtal med goda villkor. Att bidra till att sänka nivån är otänkbart för oss, säger Niklas Simson, Officersförbundets förhandlingschef.

Anställda inom staten har historiskt sett haft relativt låga löner men de kringliggande anställningsvillkoren har varit desto bättre – ett omfattande trygghetsavtal, lång semester, förmånliga villkor vid föräldraledighet och ett av svensk arbetsmarknads bästa pensionsavtal.

Det innebär att staten har kunnat rekrytera duktiga medarbetare utan att konkurrera ut övrig arbetsmarknad. Flera fackförbund inom staten förhandlar tillsammans i organisationen Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O). Det är via denna organisation som Officersförbundet, tillsammans med ytterligare sju fackförbund driver sin linje.

– Nu vill Arbetsgivarverket, arbetsgivarnas centralorganisation, förhandla om tjänstepensionsavtalet i staten och det är viktigt att du som medlem är medveten om att det håller på att hända. Det nya avtalet kommer troligen gälla för alla som är födda -87 eller senare och vi ska tillsammans se till att det nya pensionsavtalet blir det bästa på svensk arbetsmarknad, säger Niklas Simson.

Förhandlingar sedan i höstas

Förhandlingar har pågått sedan hösten 2013. I nuläget har arbetsgivarsidan ett antal förhandlingsbud som de fackliga parterna inte kan acceptera. En av de fackliga grundbultarna är att det värde som dagens pensionsavtal representerar ska omhändertas i ett nytt, bra pensionsavtal och i övrigt goda anställningsvillkor för medlemmarna.

All tid ska ge pension

En av de största skiljelinjerna i förhandlingarna rör när tjänstepensionen ska tjänas in. Idag tjänas tjänstepensionen in mellan 23 och 65 års ålder. Om staten, som Arbetsgivarverket vill, ska byta pensionssystem till ett helt avgiftsbestämt avtal är det viktigt att pensionsavgifter betalas för all anställningstid. Enkelt uttryckt från första till sista anställningsdagen och från första till sista kronan.

Arbetsgivarverket vill istället att det ska påverka pensionen negativt om man är frånvarande från jobbet, till exempel om man är långtidssjukskriven eller föräldraledig. OFR/S, P, O ser att det finns två grupper som arbetar efter 65 och det är högavlönade, i regel män, samt lågavlönade, i regel kvinnor som inte har råd att gå i pension.

Pension att leva på

Av de här anledningarna vill OFR ha ett tjänstepensionsavtal som innebär att medlemmarna får pension för all tid de är anställda.

Eftersom den allmänna pensionen också hela tiden blir lägre och vi lever längre kommer det antagligen bli så att statliga anställda, liksom alla andra, kommer tvingas jobba längre i framtiden. Då vill OFR också att möjligheten till delpension ska finnas och fungera så att vi som arbetar kan hålla hela arbetslivet.

Men det viktigaste, anser OFR vara, att staten har ett tjänstepensionsavtal som leder till bra pensioner som medlemmarna kan leva på efter att ha jobbat för staten.

För mer info, se www.gladpensionär.se