Försvarsmakten granskar pendlingsbeslut

Publicerad: 2015-11-20

Med anledning av att felaktigheter hittats i pendlingsbeslut kommer kommer samtliga beslut att granskas.

– Syftet är att medarbetarna ska tillförsäkras vad de har rätt till enligt gällande kollektivavtal, säger Conny Jansson, ombudsman.

Vid tidigare genomförda förbandsrevisioner har det upptäckts felaktigheter och stora skillnader i hur pendlingsbeslut utformas och hur ersättningar beräknas. Med anledning av detta genomför Försvarsmakten under hösten en översyn som ska vara klar senast 31 december.

Nytt beslut gäller från 1 januari 2016

De pendlingsbeslut som har identifierats som felaktiga ska ändras, där det nya beslutet ska gälla från och med den 1 januari 2016.

– Det kommer självklart att ske i dialog med den berörde medarbetaren. Cheferna för respektive organisationsenhet ska dessutom i varje enskilt fall kontakta våra lokala fackliga företrädare för att informera och förhandla om den tänkta ändringen av pendlingsersättningen, förklarar Conny Jansson.