Försvarsmakten backar om felaktig kvittning på belopp upp till 500 kronor

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet har den senaste veckan jobbat intensivt för att stötta medlemmarna i Försvarsmaktens felaktiga hantering av semesterlönegarantin.

– Igår, onsdag, backade Försvarsmakten och meddelade att de som fått en otillåten kvittning på 500 kronor eller mindre, ska få tillbaka och behålla de pengarna, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Bakgrunden är att 5 700 anställda i Försvarsmakten (FM) fått för mycket semesterlönegaranti utbetalt på juni-, juli- och augustilönerna. När FM upptäckte detta genomfördes en felaktig kvittning på belopp om 500 kronor och mindre, för högre belopp sändes ett kravbrev.

– Grunden är att en felaktigt utbetald lön ska återbetalas, och det finns tydliga regler om hur det ska gå till, som Försvarsmakten inte följt. Bland annat har man genomfört en otillåten kvittning för cirka 1 400 anställda och kravbrevet följer inte våra överenskommelser och juridisk praxis, säger Susanne Nyberg.

I kravbreven har bland annat uppgetts att FM ska överlämna skulden till Kammarkollegiet om den anställde bestrider den, vilket strider mot hur saken ska hanteras. För den som är medlem i ett fackförbund måste det först väckas en tvist med dennes fackliga organisation, innan Kammarkollegiet kontaktas. Den som medger återbetalning av en löneskuld ska dessutom, i normalfallet ha upp till sex månader på sig.

God tro

När Officersförbundet började granska ärendena upptäckte det att möjligen, under vissa omständigheter, kan finnas grund för att hävda att förbrukade pengar använts i god tro. En korrekt bild av det juridiska läget har Officersförbundet beskrivit i en PM som finns på hemsidan.

– Det är upp till varje medlem att bedöma om man använt pengarna i god tro. Vilka faktorer som kan ha betydelse för bedömningen finns beskrivet i vårt PM, säger Susanne Nyberg.

Enligt uppgifter till Officersförbundet har över två tusen anställda återtagit sitt kvittningsmedgivande efter att förbundet påpekat felaktigheterna i hanteringen. Medlemmar som i god tro förbrukat pengarna och önskar bestrida kvittningen uppmanas att göra det så snart som möjligt för att möjliggöra för förbundet och Försvarsmakten att hantera ärendet. Meddela både HRC och din lokala officersförening.

Håll god ton i dialogen!

Försvarsmakten har påtalat för förbundet att några drabbade uttalat sig hotfullt eller otrevligt i sin konversation med HRC, något Officersförbundet så klart anser olämpligt.

– Vi förstår att man kan bli rejält sur över hur Försvarsmakten hanterar sin lojalt arbetande personal, men uppmanar samtliga medlemmar att hålla en god ton i sin konversation med medarbetarna vid HR-C, säger Susanne Nyberg.

Officersförbundet fortsätter att driva frågan om hanteringen av de som i god tro förbrukat pengarna, samt även att analysera den fortsatta hanteringen av den otillåtna kvittningen för belopp upp till 500 kronor. Ytterligare ett möte mellan Officersförbundet och Försvarsmakten i denna fråga är planerad till fredag denna vecka.

För fullständig information om vad som gäller, se www.facebook.com/Officersforbundet