Förbundet analyserar uppsägningen av PA03

Publicerad: 2015-11-20

Uppsägningen av pensionsavtalet PA03 försvårar förhandlingarna om ett nytt avtal. Hur det kommer påverka våra medlemmar håller vi nu på att analysera.

– Vår nuvarande preliminära analys ger vid handen att uppsägningen inte får några konsekvenser för de som är födda 1987 och tidigare, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

För de som är födda 1988 eller senare innebär uppsägningen att de kommer omfattas av ett nytt pensionsavtal. Hur det pensionsavtalet kommer se ut vet vi idag inte eftersom förhandlingarna med AgV inte är avslutade. I Officersinfo nr 22 kan du läsa om hur långt vi kommit i förhandlingarna om ett nytt avtal.

– Vi håller, som en del av OFR, på att utreda effekterna för medlemmarna av denna åtgärd från arbetsgivarhåll, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet förstår att medlemmar kan ha många frågor kring hur arbetsgivarens uppsägning av nu gällande pensionsavtal påverkar dem och deras pension.

– Vi jobbar just nu för högtryck med att jobba fram de svar som vi förstår att medlemmarna vill ha. Dessvärre är detta ett komplext område och arbetsgivarens agerande skapar flera möjliga utfall. Problemet just nu är att AgV inte vill tala om hur avtalet med Saco-S och SEKO ser ut. Tidigast den 1 oktober kan vi få detta och först då kan vi reda ut hur förhandlingarna ska fortsätta, säger Peter Löfvendahl.