Felaktig information på EMILIA om uttag av semesterdagar

Publicerad: 2015-11-20

Som Officersförbundet redan berättat har förbundet och Försvarsmakten kommit överens om hur utläggning av överskjutande semester ska gå till.

Det har nu kommit till förbundets kännedom att Försvarsmakten har publicerat felaktig information på myndighetens intranät EMILIA. Där skrivs att chefer ska se till att underställda med fler än 35 semesterdagar tar ut dessa. Det skrivs även att kontroll av detta skall ske. Officersförbundet vill därför åter påminna om vad som gäller: Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparade semesterdagar för att du har fler än 35 sparade dagar.

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Men inte hur många som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbetstagare på det statliga området som innebär att man högst får ha 35 sparade semesterdagar.

2015 Sista året

En övergångsbestämmelse ger dock den som redan hade fler än 35 dagar möjligheten att ta ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max antal tillåtna dagar sparad semester. Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren att ta ut semesterdagar för att komma ner i det nya antalet. Om de sparade dagarna är fler än 35 vid årets slut betalas s.k. ogulden semesterlön för det överskjutande antalet dagar.

Det är viktigt att inte blanda ihop vad som gäller för semesteruttag med vad som gäller för uttag av kompledighet. För kompledighet gäller annat, se info i Officersinfo nummer 6 2015.