Årets chefslönerevision klar

Publicerad: 2015-11-20

Försvarsmaktens chefslönerevision för 2015 är slutförd för de medlemmar som omfattas av chefsavtalet. Den nya lönen gäller från 1 juli 2015 och utbetalning sker på septemberlönen.

Officersförbundet har för första gången tecknat ett protokoll i enighet med Försvarsmakten gällande chefslönerevision. Enligt ombudsman Mikael Boox har processen utvecklats positivt även om det fortsatt finns utvecklingspotential. Det sammantagna utfallet för cheferna är något högre än för kollektivet i övrigt, ett behov som Officersförbundet tidigare poängterat.

– Enligt vår mening krävdes ett något högre utfall för att hantera såväl utebliven effekt av tillägg som att hantera den totala strukturen visavi medarbetare som inte har förtroendearbetstid, förklarar Mikael Boox.

Vikten av medarbetar- och lönesamtal

Officersförbundet vill påminna chefsmedlemmarna, oavsett roll, om vikten av att medarbetar- och lönesamtal genomförs där individen i dialog med sin chef får klart för sig på vilka grunder lönen är satt och vad individen kan göra för att påverka sin lön. Utvecklings- och lönesamtal måste även genomföras med de chefer som fått en löneinplacering i nära anslutning till revisionen där den nya lönen inkluderar 2015 års revision.

– Om du inte får ett samtal med din chef om din nya lön så måste du ligga på din högre chef om det. Acceptera inte ett mail eller att du själv får upptäcka din nya lön på lönespecifikationen, säger Mikael Boox.