Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparad semester

Publicerad: 2015-11-12

Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparade semestertimmar för att du har fler än 280 timmar sparad semester (motsvarande 35 dagar).

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 160 timmar betald semester (motsvarande 20 dagar) för ett visst kalenderår får spara överskjutande timmar till ett senare semesterår. Men inte hur många som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbetstagare på det statliga området som innebär att man högst får ha 280 timmar sparad semester.

Sista året En övergångsbestämmelse ger dock den som redan hade fler än 280 timmar möjligheten att ta ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max 280 timmar sparad semester.

Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren att ta ut semester för att komma ner i 280 timmar. Om de sparade timmarna är fler än 280 vid årets slut betalas så kallad ogulden semesterlön för det överskjutande antalet timmar.