Avtal klart för statliga avtalsområdet

Det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O har den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år. Det tvååriga avtalet garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom OFR/S,P,O… Read More