Officersförbundet söker två ombudsmän!

Det säkerhetspolitiska läget är i fokus i vårt närområde och i omvärlden. Försvarsmakten har därmed kommit i blickfånget med stor tillväxt och betydande resurstillskott samt med ett stundade Natomedlemskap. Arbetsförhållanden för den militära personalen är därför stadd i förändring. Officersförbundet som organiserar alla kategorier av militär yrkespersonal söker därför… Read More

Avtal för särskilda befattningshavare har sagts upp för omförhandling

Den 31 augusti sade Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling. Under året har Officersförbundet och Försvarsmakten sett över delar av avtalet, men parterna har inte kunnat komma överens om hur mycket lönetilläggen för cheferna ska höjas från 1 januari 2023. –… Read More

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Så här gör du. Reservofficerspremien regleras i kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR O FM. Det är giltigt sedan 1 juli 2023. I avtalet står: Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning och har tjänstgjort… Read More

Så fungerar Förbundsmötet

Förbundsmötet är Officersförbundets högst beslutade organ. Den 14–16 november samlas drygt 100 förtroendevalda ombud för att bland annat välja förbundsstyrelse och bestämma vilken riktning förbundets ska gå i och vilka frågor förbundet ska driva de kommande åren. Officersförbundet är en demokratisk organisation. Det betyder att du som är medlem i… Read More

Motionera mera – det du motionerar om idag genomför vi imorgon

Du som är medlem kan vara med och påverka vilken riktning förbundet ska gå i och vilka frågor som förbundet ska driva. Detta gör du genom att skriva en motion till Förbundsmötet. Vid Förbundsmötet 2020 skrev OF Amfibiekåren en motion om att förbundet skulle arbeta för att medlemmarna skulle kunna… Read More

Välkommen på seminarium ”Personalförsörjningen – den största utmaningen för Sveriges försvar?”

Försvarsberedningen har konstaterat att bristen på personal är en begränsning för tillväxten. Under Almedalsveckan arrangerar Officersförbundet ett panelsamtal om detta. Varmt välkommen att delta på plats eller se live på Officersförbundets Youtube-kanal. Medverkande är Michael Claesson chef försvarsstaben, Mikael Oscarsson (KD), Hanna Gunnarsson (V) och förbundsordförande Lars Fresker. Förbundet… Read More

Nytt semesteravtal klart – nya ersättningar införs

Officersförbundet och Försvarsmakten har förhandlat fram ett nytt semesteravtal. I grunden skiljer avtalen sig inte så mycket åt, men en förändring är att en medarbetare och chef frivilligt kan komma överens om att flytta eller avbryta beviljad semester och att medarbetaren får ersättning för det. De ändrade villkoren för… Read More

Så väljs förbundsstyrelsen

Förberedelserna inför Förbundsmötet i november pågår för fullt. Förbundets valberedning har en av de viktigaste uppgifterna nämligen att ta fram ett slutligt förslag på kandidater till förbundsstyrelsen. Valberedningen har under våren genomfört intervjuer med hela förbundsstyrelsen för att få en bild över hur styrelsearbetet har fungerat och vilka som… Read More

Så styr förbundsstyrelsen Officersförbundet

I november kommer Officersförbundet att ha Förbundsmöte. Det är på mötet som förbundet väljer förbundsstyrelse som ska arbeta i mötets anda de kommande tre åren. För första gången på 22 år ska mötet välja en ny förbundsordförande. Officersförbundet är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att du som är… Read More

Stora förändringar i villkoren för yrkesofficerspension

Under våren har förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och de statliga fackförbunden inklusive Officersförbundet pågått. Resultatet är stora förändringar i villkoren för tjänstepensionen hos statligt anställda som innebär bland annat att det kommer finnas möjlighet att frivilligt och efter överenskommelse med arbetsgivaren att förskjuta den så kallade yrkesofficerspensionen. – Officersförbundet har… Read More