Hoppa till huvudinnehåll

Vem vill bli officer?

Officersförbundet närvarar under politikerveckan i Almedalen för att påverka, opinionsbilda och för att lyfta våra medlemmars frågor. Vi kommer bland annat att diskutera personalförsörjningen inom Försvarsmakten. Vem vill bli officer? Hur ser framtiden ut? Och hur ska vi öka rekryteringen till officersyrket?

För att försöka besvara den frågan arrangerar vi tillsammans med Försvarshögskolan seminariet ”Hur ska vi öka rekryteringen till officersyrket” på tisdag morgon 3 juli. Medverkande är Officerförbundets ordförande Lars Fresker, Åsa Lindenstam (s) i Försvarsutskottet, Ewa Skoog Haslum från FHS samt kadetten Pontus Jansson.

Should I stay or should I go?

I samband med seminariet lanserar vi både i Almedalen, men också här på vår webbplats vår broschyr ”Should I stay or should I go? - en skrift från Officersförbundet kring officerares syn på sitt yrke, sin arbetsgivare och sin framtid i Försvarsmakten”. I denna har vi brutit ut ett antal frågor ur årets nyss avslutade medlemsundersökning och tittat närmare på kategorin officerares syn på sin situation.

Broschyren Should I stay or should I go

Läs broschyren ”Should I stay or should I go?
- en skrift från Officersförbundet kring officerares 
syn på sitt yrke, sin arbetsgivare och sin framtid 
i Försvarsmakten”