Hoppa till huvudinnehåll

Officersförbundet påkallar tvist efter ej utbetalda ersättningar enligt tidigare överenskommelse

Påkallande av MBL § 64 förhandling med anledning av att Försvarsmakten inte betalar ut ersättningar till Officersförbundets medlemmar enligt överenskommelse av slutförda tvister.

Med anledning av att Försvarsmakten inte betalar ut ersättningar till Officersförbundets medlemmar enligt överenskommelse av slutförda tvister under perioden170425-171006 påkallar Officersförbundet förhandling enligt MBL § 64.

Officersförbundet förbehåller sig rätten att vid senare tillfälle precisera yrkande om skadestånd.