Hoppa till huvudinnehåll

OF Bothnia begär utbetalning av övertid

Begäran om utbetalning av ersättning med stöd av MBL § 35.
OF Bothnia listförhandlare invände vid ändring av planerad arbetstid för MRN personal deltagande under övning ACE.

Order om förändrad arbetstidsstyrning kom till I 19 från INSS en vecka före verksamhetens start.

Den "ändring av listförhandling" som genomfördes på arbetsplatsen, genomfördes därmed bara dagar före start av aktuell verksamhet. OF Bothnia begär därmed utbetalning av övertid.