Hoppa till huvudinnehåll

OF HKP påkallar tvist om antalet maximala beredskapstimmar

Påkallande av tvist avseende brott mot kollektivavtal. OF Helikopter påkallar tvist med stöd av 64 § MBL, brott mot kollektivavtal avseende överskridande 1 000h beredskap.

Tvisten omfattar de medlemmar ur OF Helikopter som beordrats i beredskap trots att de uppnått det avtalade maximala antalet beredskapstimmar.
Perioden omfattar 160101-161231.

OF Helikopter anser att AG genom att beordra personal i beredskap trots att de uppnått 1 000h, utan att ta upp förhandling, brutit mot kollektivavtalets
skyddsregel om max 1 000h beredskapstjänstgöring.