Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående utbetalning av bland annat övertidsersättning

Halmstadskolornas OF begär utbetalning av ersättning med stöd av MBL § 35 i samband med brandbekämpning.

Halmstadskolornas Officersförening begär härmed utbetalning av övertidsersättning samt ersättning för bland annat tågbiljetter som ej kunde nyttjas av medlem i samband med brandbekämpning 2017-05-31-06-02.