Hoppa till huvudinnehåll

Ärna OF begär utbetalning av övertidsersättning

Begäran om utbetalning av övertidsersättning med stöd av MBL § 35.

Strilbataljonen bedriver incidentberedskap och IBSS. Personalen i fråga hade vid aktuella tillfällen beredskap. Personalen kallades in för att lösa viss verksamhet. 

Härvid beordrar arbetsgivaren att ersättningen skall betalas enligt 27§ Insatsverksamhet i arbetstidsavtalet det vill säga, uppkommen stödinsats. 

Ärna OF yrkar på att LSS skall betala ut övertidsersättning enligt 21§ arbetstidsavtalet för de tillfällen där personal ingriper under jourtjänstgöring och beredskap.