Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående semestertillägg

Påkallande av MBL § 64 förhandling efter utebliven utbetalning av semestertillägg.


Med anledning av att Försvarsmakten inte betalar ut semestertillägg enligt gällande avtal påkallar Officersförbundet förhandling enligt MBL § 64.
Officersförbundet förbehåller sig rätten att vid senare tillfälle precisera yrkande om skadestånd.