Hoppa till huvudinnehåll

OFR/ O FM begär utbetalning av semestertillägg

Med stöd av MBL 35 § begär härmed OFR/O FM utbetalning av semestertillägg enligt Villkorsavtalet 5 kap 14§.

Med stöd av MBL 35 § begär härmed OFR/O FM utbetalning av semestertillägg enligt Villkorsavtalet 5 kap 14§ för medlem med belopp 2030 kronor enligt nedan redogörelse.

Medlemmen har vid löneutbetalning i juni 2017 mottagit den del av semestertillägget som utgår med ett engångsbelopp. Medlemmen har erhållit ett tillägg på 6980.40 kronor men borde ha erhållit 9011 kronor.