Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående utebliven utbetalning av ersättning

Ärna OF påkallar MBL § 64 förhandling på grund av utebliven utbetalning av ersättning.

Den 17 Maj 2016 slutfördes tvisteförhandlingen med beteckning FM 2014-6053 avseende felaktigt nyttjande av rörlighetsavtalet. LSS ska utge ersättning till Officersförbundets berörda medlemmar samt ett skadestånd till Officersförbundet.

I skrivande stund, har fortfarande inga pengar utbetalats. Ärna OF har påtalat detta för LSS vid ett antal tillfällen sedan protokollet blev påskrivet. 

Ärna OF yrkar på att LSS skall utbetala beloppen som framgår i förhandlingsprotokollet FM 2014-6053. Ärna OF yrkar på att Försvarsmakten dessutom skall utbetala ett skadestånd på ytterligare 60 000kr för brott mot avtal och underlåtenhet att fullfölja sina åtaganden enligt resultatet av tvisteförhandlingen 160517.