Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående ersättning i samband med brandbekämpning

OF Helikopter begär utbetalning av övertidsersättning med stöd av MBL § 35.

På eftermiddagen söndagen den 28 maj inkommer förfrågan till FM om stöd vid brand i en torvmosse utanför Värnamo. Ärendet hanteras enligt normalrutin och under eftermiddagen påbörjar en Hkp 16 uppdraget med vattenbombning. Uppdraget pågår fram till den 29 maj ca klockan 15:00.

OF Helikopter anser att FM beordrar "Insatsarbetstid" felaktigt.
OF helikopter anser att det är nödfallsövertid som ska tillämpas vid detta uppdrag.