Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om utbetalning av övertidsersättning

OF HKV begär utbetalning av övertidsersättning i enlighet med arbetstidsavtalet.

Arbetstagaren var ledig (helg) och beordrades att inställa sig för tjänstgöring. Arbetstagaren hade heller ingen beredskap, jour eller arbetstid inplanerad under helgen. Efter inställelse och genomförda arbetsuppgifter informerades medlemmen om att arbetstiden inte skulle bokföras som övertid utan istället som insatsarbetstid. 

OF HKV menar att det utförda arbetet handlar om övertid i enlighet med arbetstidsavtalet (FAS, kapitel 4 "Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar", bilaga 1, §21 övertid).
OF HKV anser att arbetsgivaren felaktigt har utnyttjat möjligheten till insatsarbetstid i detta fall. OF HKV anser att medlemmen istället ska erhålla övertidsersättning för 9,5 timmar (kvalificerad), istället för ersättning för insatsarbetstid.