Hoppa till huvudinnehåll

Felaktig tillämpning av avtal om arbetstid

Förhandling på grund av felaktig tillämpning av Försvarsmaktens avtal och arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Under 2016 har bevakningsplutonen bemannat LG vakt och IBSS. Parterna är överens om att detta skall vara en verksamhet under §5 i förhandlings-protokollet till FM avtal om arbetstid.

Dock konstateras att flertalet medarbetare har utan överenskommelse överskridit tillåtna 900 h i jour/övertid under kalenderåret.