Hoppa till huvudinnehåll

Felaktig behandling av avtal om arbetstid och ersättningar

L OF påkallar tvist om övningsdygn som arbetsgivaren ändrat till insatsarbetstid.

Medarbetarna var ihuvudsak planerad på övningsdygn (ÖD) och stod således till arbetsgivarens förfogande hela dygnet. Nationell insats beordrades av högre chef, som skulle genomföras enligt §27 i avtalet. Livgardets Officersförening (LOF) har påtalat för arbetsgivaren det felaktiga, kontroll har skett med högre chef om vilka arbetstidsbestämmelser som skall gälla. 

Således trots att arbetstagarna stod till arbetsgivarens förfogande hela dygn, har arbetstiden ändrats till insatsarbetstid. LOF uppfattning är att denna tillämpning av avtalet är felaktig och har vid flera tillfällen påtalat detta för arbetsgivaren.