Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande insatsarbetstid vid stöd till polisen

En medlem på Livgardet har gett stöd till polisen. Officersförbundet anser att vanlig arbetstid borde ha nyttjats och inte insatsarbetstid.

Livgardets Officersföreningen påpekar i Officersförbundets tvisteframställan att man flera tillfällen påpekat för arbetsgivaren att arbetstidsavtalet frekvent tillämpas felaktigt på förbandet.

Officersförbundet förbehåller sig rätten att precisera eventuellt skadestånd vid senare tillfälle. 

Tvisteförhandlingen väcktes 8 maj 2016 med stöd av medbestämmandelagens 64§.