Hoppa till huvudinnehåll

Tvist på Livgardet rörande utebliven beredskapsersättning vid EUBG 16

Officersförbundet begär utbetalning till två medlemmar av insatsberedskapsersättning i samband med Sveriges bidrag till EU:s stridsgrupp 2016.

Officersförbundet begär utbetalning av beredskapsersättning till två medlemmar för beredskap under perioden 1 juli till sista december 2016.

Medlemmarna tillhör Livgardets officersförening. Begäran om utbetalning sker med stöd av medbestämmandelagen 35§.

Tvisten väcktes åttonde maj 2017