Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om nyttjande av insatsarbetstid på Strilbataljon

En medlem på strilbataljon har arbetat extra en del av en natt i mars 2017. Officersförbundet anser att medlemmen ska ersättas med övertid, ej utifrån insatsarbetstid (§27).

Medlemmen hade jour och gick i arbete. 

Officersförbundet begärde den 8 maj 2017 utbetalning av övertidsersättning med stöd av medbestämmandelagen 35§.