Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om utbetalning av beredskapsersättning på Ledningsregmentet.

Officersförbundet begär utbetalning av beredskapsersättning för ett antal medlemmar på Ledningsregementet. Utbetalning synes inte ha skett på grund av fel vid inmatning i Prio.

12 medlemmar vid Ledningsregmentet (LedR) i Enköping hade beredskap i juli 2016, samtidigt som medlemmarna hade uttag av kompledighet från övningsdygn.

Därefter skedde felaktig registrering i Prio vilket lett till att medlemmarna inte fått ut rätt ersättning. Trots att LedR:s HR-chef - efter påstötning från Officersföreningen (OF Enköping) på förbandet - i december kontaktade HRC, har ej pengar utbetalats. 

Officersförbundet kräver därför, den 28 april 2017, utbetalning med stöd av medbestämmandelagens 35§.