Hoppa till huvudinnehåll

Tvist på Luftstridsskolan om boende vid utbildning

Vid vinterutbildning i Ånn i februari 2107 förlades personal från Luftstridsskolan ej i enlighet med rörlighetsavtalet, menar Officersförbundet.

I samband med övningen förlades den deltagande personalen utifrån om de var anställda som gruppvbefäl, soldater och sjömän (GSS), eller yrkesofficerare.

Rörlighetsavtalet föreskriver att enskilt boende ska vara huvudalternativ, först om sådant ej finns kan annat erbjudas, mot ersättning. 

20 GSS förlades i vandrarhemsstandard i samband med utbildningen 2017, trots att det fanns 15 lediga hotellrum i Ånn vid tidpunkter för utbildning, enligt kontroll av Ärna Officersförening. 

Officersförbundet yrkar på att LSS ska betala skadestånd för brott mot rörlighetsavtalet. Förbundet förbehåller sig rätten att precisera yrkandet vid senare tillfälle. 

Förhandling väcktes med stöd av Medbestämmandelagens 64§, den 10 mars 2017.