Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid på Helikopterflottiljen

Den 25 april kom Officersförbundet och Försvarsmakten överens i en tvist om felaktigt nyttjande av insatsarbetstid på Helikopterflottiljen i samband med eftersök av en försvunnen person 16 mars 2017. Tvisten berör 18 medlemmar som nu kommer att få ut övertidsersättning.

Officersförbundet inledde i mars 2017 en tvist med anledning av felaktig tillämpning av insatsarbetstid vid Helikopterflottiljen. Verksamheten rörde eftersök av en försvunnen person.

Försvarsmakten och Officersförbundet är nu överens om att lösa tvisten genom att Försvarsmakten totalt utbetalar 94 468 kronor till de medlemmar som deltog i verksamheten. Ersättningen motsvarar den summa som medlemmarnas uteblivna övertidsersättning uppgår till. Utbetalningen ska ske senast 25 juni 2017.

Om du undrar om denna tvist berör dig, kontakta OF HKP. De har en lista på vilka medlemmar om omfattas. 

Officersförbundet och Försvarsmakten kommer att fortsätta att förhandla övriga tvister rörande nyttjande av insatsarbetstid. Varje tvist kommer att behandlas separat.