Hoppa till huvudinnehåll

Tvist väckt rörande övertidsersättning på Strilbataljon

Tre medlemmar har kallats ut på övertidsarbete utan att erhålla korrekt övertidsersättning.

Begäran om utbetalning sker med stöd av medbestämmandelagen 35§.

Tvisten väcktes av Officersförbundet den 10 mars 2016. Tid för förhandling är ännu inte satt. 

Officersförbundet förbehåller sig rätten att precisera eventuella yrkande om skadestånd vid ett senare tillfälle.