Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande för högt uttag av övertid och jour på Högkvarteret

Officersförbundet har påkallat tvist rörande tre medlemmar på Högkvarteret där arbetsgivaren har överskridit gränsen för uttag av övertid och jour under 2016.

Enligt gällande avtal kan arbetstgivaren ta ut som mest 416 timmar övertid och jour från en medlem. 

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagen 64§

Tvisten påkallades av Officersförbundet den 10 mars 2017.