Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid på Strilbataljon

Officersföreningen Ärna har väckt tvist rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid vid bevakning av militära helikoptrar.

I mars 2016 gavs personalen vid strilbataljon order om att bevaka ett antal militära helikoptrar. Nio medlemmar ersattes i enlighet med paragraf 27 i arbetstidsavtalet (insatsarbetstid) för den berörda perioden. 

Ärna OF yrkar på att Luftstridsskolan ska betala ut övertidsersättning för de berörda individerna. 

Officersförbundet har påkallat tvist på central nivå den fjärde januari 2017. Tid för förhandling är ännu inte satt.