Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid vid Lv6

Officersförbundet väcker tvist rörande 22 medlemmar på Lv 6. Tvisten rör felaktigt nyttjande av insatsarbetstid under USA:s vice statsministerbesök 23-26 augusti.

Officersföreningen på Lv 6 har i tvisteframställan påpekat att besöket torde vara känt i förväg, samt att det Försvarsmaktens deltagande utgör stöd till annan myndighet och torde vara möjligt att planera i förväg.

Begäran om utbetaljning sker med stöd av Medbestämmandelagens 35§

Tvisten väcktes 14 november 2016. Tid för förhandling är ännu inte satt.