Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande löneskuld

Försvarsmakten har väckt tvist rörande återbetalning av felaktigt utbetald föräldralön för en medlem.

Medlemmens föräldralön har registerats felaktigt vilket lett till att medlemmen erhållit drygt 40 000 kronor för mycket under en period om elva månader. 

Medlemmen hävdar god tro med hänvisning till att den inte insett felaktigheten på grund av att lönen varierat under och innan,den berörda tiden, samt att lönespecifikationerna varit svårlästa. 

Förhandling inledd, men ej avslutad.