Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande insatsarbetstid på Strilbataljonen

Officersförbundet väcker tvist rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid på Strilbataljonen i samband med besök av USA:s vicepresident.

Den berörda personalen hade jour, beredskap eller var friplanerade vid tidpunkten och beordrades till insatstid när bemanningen behövde förstärkas.

Officersförbundet menar att det utfördra arbetet handlar om övertid i enklighet med arbetstidsavtalet §21. 

Tvisten rör nio personer som borde ha erhållit mellan 1200 till 6000 kronor i övertidsersättning.  

Tviste väcks med stöd av Medbestämmandelagens §35.